Rehabilitació d'un habitatge en un edifici plurifamiliar
Rehabilitació d'un habitatge en un edifici plurifamiliar
Rehabilitació d'un habitatge en un edifici plurifamiliar
Rehabilitació d'un habitatge en un edifici plurifamiliar
Rehabilitació d'un habitatge en un edifici plurifamiliar
Rehabilitació d'un habitatge en un edifici plurifamiliar
Rehabilitació d'un habitatge en un edifici plurifamiliar
Rehabilitació d'un habitatge en un edifici plurifamiliar
Rehabilitació d'un habitatge en un edifici plurifamiliar
Rehabilitació d'un habitatge en un edifici plurifamiliar
Rehabilitació d'un habitatge en un edifici plurifamiliar

ANTECEDENTS I CONDICONANTS DE PARTIDA L’edifici objecte d’aquest projecte té data de construcció de 1901. L’habitatge a rehabilitar manté l’estructura original de la seva construcció i manifesta petites reformes i variacions interiors que no alteren la construcció original. L’objecte d’aquest encàrrec és adequar i dotar a l’habitatge existent els condicionants, i paràmetres d’habitabilitat i confort actuals sense intervenir en la façana ni en el volum general de l’edifici ni els murs residents. L’edifici, amb una classificació D en la catalogació dels edificis històrics artístics està ubicat en un entorn o conjunt protegit segons la fitxa amb identificador 2549. L’edifici on es troba l’habitatge, de planta baixa i cinc plantes, amb dos habitatges per pis, consta d’una escala central amb ascensor. L’edifici es troba situat entre mitgeres i la façana principal, amb acabats típics de l’època, cornises motllures, emmarcats de les obertures i obertures verticals de balcons i finestres, s’encara a la plaça del Diamant. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA S’enderrocaran els envans de les estances interiors que s’eliminen, així com de tots els aparells i mobiliari de cuina existents i la fusteria a la zona de la galeria posterior que serà substituïda. També s’eliminarà la pintura existent de les bigues de fusta del forjat. A les zones més nobles s’intentarà mantenir les peces de paviment de mosaic hidràulic i al passadís i habitacions centrals caldrà observar, després de l’enderroc dels envans, si és possible el seu manteniment degut a possibles canvis de nivells. Per a l’execució dels elements de tancaments de la nova distribució, s’utilitza la fusta com a element principal, així com per a la formació del cel ras a la zona de passadís. S’executarà un nou bany complet.

  • Any 2015
  • Emplaçament Barcelona
  • Promotor Privat
  • Superfície construïda 71 m²
  • REF / 2013-03

  • tornar
Aquesta web utilitza cookies, si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Acceptar